Akadémia HMA má od svojho vzniku viac ako 200 absolvetoch svojich programov. Absolventmi sú lekári, manažéri na rôznych pozíciach riadenia, politické osobnosti a iní angažovaní jednotlivci, ktorí sa aktívne zaoberajú zlepšením slovenského zdravotníctva.

Pre absloventov programov HMA sme pripravili neplatenú aktivitu Klub HMA. Cieľom klubu bude ponúknuť absolventom také produkty, ktoré im budú vytvárať podpornú bázu pre ich rozvoj. Klub HMA bude platformou na komunikáciu, udržiavanie vzťahov a na výmenu osobných a profesionálnych skúseností medzi absolventmi programu, prednášajúcimi akadémie a tímom HMA.

Momentálne na príprave produktov Klubu HMA pracujeme.