18.januára 2013 sa v priestoroch Auly HSMTC Semmelweis University Budapest uskutočnili prvé slávnostné promócie absolventov programu Master of Science in Health services Management, ktorý na Slovensku v spolupráci so Semmelweis University Budapest realizuje Health Management Academy. Diplom si prevzalo prvých 18 absolventov.

 

 

 

 

Ceremónia bola vyvrcholením náročného piateho semestra ukončeného záverečnou skúškou a obhajobou záverečných prác, ktoré sa konali v decembri 2012. Na slávnostnom akte sa zúčastnili maďarský minister zdravotníctva  Miklós Szócska, bývalý slovenský minister zdravotníctva Rudolf Zajac, Peter Gaal dekan Fakulty zdravotníctva a verejných služieb Semmelweis University a zástupcovia vedenia Semmelweis Univerzity.

Všetkým študentom touto cestou ešte raz blahoželáme a želáme všetkým v ďalšom profesionálnom aj osobnom živote veľa úspechov a spokojnosti.