Obhajoby záverečných prác 9.6.2017 úspešne ukončili ďalší ročník programu Manažér a skupinu úspešných absolventov rozšírili o nových 13 členov.

Všetkým absolventom srdečne gratulujeme a veríme, že získané vedomosti úspešne využijú v ďalšom pracovnom živote!