Vízia HMA

Naši študenti vytvárajú lepšie zdravotníctvo.

Poslanie HMA

Naším poslaním je prinášať moderné poznatky z oblasti zdravotnej politiky, manažmentu a osobnostného rozvoja prostredníctvom interaktívnych metód tak, aby ich naši študenti mohli okamžite použiť v každodennej praxi za účelom zvyšovania kvality a efektívnosti svojich služieb.

Cieľová skupina HMA

Našimi študentami sú ľudia zo sektoru zdravotníctva, ktorí rozmýšľajú v súvislostiach.

Cieľ HMA

Naším cieľom je inšpirovať našich študentov:

  • efektívne využívať obmedzené zdroje v sektore zdravotníctva,
  • proaktívne reagovať na meniace sa podmienky v oblasti hospodárskeho vývoja, zdravotnej politiky, legislatívy a ostatných zmien na trhu,
  • dlhodobo zvyšovať kvalitu zdravotných služieb a procesov riadenia s ambíciou napĺňať finálne ciele zdravotnej politiky
  • a účinne komunikovať so svojimi kolegami, s klientami, s obchodnými partnermi a verejnosťou.

Vedenie akadémie

Jana Červenáková
Konateľka akadémie HMA

Simona Frisová
Programová riaditeľka akadémie HMA