Ing. Jana Červenáková

Jana Červenáková absolvovala Národohospodársku fakultu Vysokej školy ekonomickej v Bratislave (1985). Dlhodobo sa venovala korporátnemu riadeniu, má rozsiahle manažérske skúsenosti.
V rokoch  1998  až 2011 bola  členom združenia M.E.S.A.10 (Centrum pre ekonomické a sociálne analýzy), v rokoch 1999 až 2002 tam pôsobila ako analytik venujúci sa najmä liberalizácii podnikateľského prostredia a daňovej politike.

V rokoch 2003 až 2006 pôsobila vo funkcií vedúcej služobného úradu Ministerstva financií SR. Bola členom riadiacich výborov projektov Reformy riadenia verejných financií, Štátnej pokladnice a Jednotného štátneho účtovníctva, zastupovala Ministerstvo financií  v správnej rade ŽSR, bola predsedníčkou dozornej rady Eximbanky. Za Ministerstvo financií SR  pôsobila v dozornej rade a.s. Veriteľ a zodpovedala za projekt oddlženia zdravotníctva a transformáciu právnej formy subjektov pôsobiacich v zdravotníctve (poisťovne, poskytovatelia).

Od septembra 2006 do mája 2007 pôsobila vo funkcii prezidenta APOLLO zdravotná poisťovňa a.s. Od júna 2007 sa začala venovať založeniu vzdelávacej inštitúcie a od júla 2007 je spoločníkom spoločnosti Health Managemet Academy, s.r.o. V rokoch 2007 až 2010 pôsobila ako predseda  predstavenstva a.s. WPRESS, vydavateľa  časopisu . týždeň.

Od 2008 do 2009 pracovala pre spoločnosť Dôvera Holding, a.s., kde sa venovala strategickým projektom. V rokoch 2009 a 2010 bola riaditeľkou kliniky alternatívnej medicíny Terra Medica.

Od júla 2010 do apríla 2011 pracovala  ako vedúca služobného úradu Ministerstva financií SR.

V súčasnosti je riaditeľkou Health management Academy s.r.o. a venuje sa konzultačným  službám v zdravotníctve.