Ing. Marek Grác, MSc.

Je absolventom Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Počas svojej profesionálnej kariéry sa venoval najmä oblasti vývoja, implementácie a prevádzky informačných systémov pre bankovníctvo a zdravotníctvo.

V spoločnosti Asseco CE zastával rôzne pozície od pozície programátora - analytika, team leadra, biznis konzultanta až po riaditeľa divízie zdravotníctvo. V súčasnosti pôsobí na pozícii Healthcare & Insurance Business Unit Director a od decembra 2011 je členom predstavenstva. Jeho cieľom je identifikovať a riadiť kľúčové projekty v oblasti softvérových riešení pre oblasť zdravotníctva a poisťovníctva v regióne strednej Európy. Marek Grác zastáva významnú funkciu lídra business unitu Healthcare aj na celoeurópskej skupinovej úrovni Asseco Group, v rámci ktorej má za úlohu definovať dlhodobú stratégiu pre segment zdravotníctva v rámci celej skupiny Asseco pôsobiacej v rôznych regiónoch Európy. Pôsobí tiež ako predseda predstavenstva maďarských spoločností GlobeNet a Asseco Hungary a člen predstavenstva spoločnosti eDocu (SK).