Ing. Vladimír Heriban, PhD., MBA, MSc.

Absolvent Chemickotechnologickej fakulty SVŠT v Bratislave (1982), odbor kvasná chémia a biotechnológia. V roku 1993 obhájil dizertačnú prácu z oblasti teórie regulácie primárneho metabolizmu a biochemickej technológie. V roku 2012 absolvoval Health Management Academy v Bratislave, o tri roky neskôr ukončil štúdium zdravotníckeho manažmentu na Central Europen Management Institute v Prahe.

Po skončení štúdia na ChTF SVŠT začal pracovať ako výskumný pracovník v oblasti biotechnologických transformácií organických zlúčenín.

V rokoch 1986 až 1993 bol výskumným pracovníkom na Katedre biochemickej technológie Chemickotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity, kde súčasne viedol technologické laboratórne cvičenia a zaviedol a prednášal predmet Biotechnologická informatika.

V roku 1993 nastúpil do vtedajšieho slovenského zastúpenia nemeckej medicínsko-diagnostickej firmy Boehringer Mannheim – B.M. Distribution. V nasledujúcich rokoch zastával viaceré odborné pozície v tejto firme a jej nástupcoch.

Po fúzii firiem Boehringer Mannheim a Roche Diagnostics v roku 1998 sa stal členom tímu novej spoločnosti Roche Slovakia, neskôr Roche Slovensko, s.r.o., kde postupne pracoval na odborných, neskôr manažérskych pozíciách.

V roku 2013 prijal novú výzvu a nastúpil ako marketingový riaditeľ u distribútora liekov a zdravotníckeho materiálu MEDICAL GROUP SK, a.s., kde neskôr prešiel na pozíciu marketingového a obchodného riaditeľa a v roku 2015 pôsobil aj ako člen predstavenstva spoločnosti.

Od polovice roku 2015 je v zdravotnej poisťovni Dôvera špecialistom na úseku vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za špeciálny zdravotnícky materiál.

V roku 2013 prednášal študentom Lekárskej fakulty SZU v Bratislave predmet chémia. Od toho istého roku trénuje v rámci svojej firmy Zdravokonzult, s.r.o. obchodné tímy a stredný manažment farmaceutických firiem modernú obchodnú komunikáciu a vyjednávacie techniky metódou renomovanej francúzskej konzultačnej firmy Chetochine.

Je zakladateľom Slovenskej asociácie výrobcov a dodávateľov diagnostiky in vitro SEDMA, ktorá združuje dodávateľov techniky a technológie do diagnostických laboratórií, v ktorej bol do roku 2013 predsedom, potom jej výkonným riaditeľom. Založil aj Cenu profesora Ivana Pecháňa pre významné osobnosti v klinickej biochémii a nezávislú platformu segmentu laboratórnej medicíny Fórum laboratórnej diagnostiky integrujúcu všetky články laboratórnej diagnostiky od výrobcov cez poskytovateľov až po odborné spoločnosti.