MUDr. Marián Faktor

Po štúdiu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave  začal pracovať v nemocnici v Čadci. Má atestáciu zo všeobecnej a úrazovej chirurgie. Zdravotníctvo pozná aj ako posudkový lekár, pôsobil tiež na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva. Od roku 2005 pracoval v rôznych zdravotných poisťovniach. Najskôr ako riaditeľ krajskej pobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne a potom Dôvery v Žiline. Po krátkom pôsobení na Ministerstve zdravotníctva SR sa v roku 2010 stal predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Všeobecnej zdravotnej poisťovne. V tom čase čelila hrozbe nútenej správy. V rámci krízového manažmentu sa ju podarilo finančne stabilizovať. V roku 2012 sa vrátil do Dôvery na pozíciu konzultanta. Rok predtým (2011) získal právnické vzdelanie Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy. 

Slovenské zdravotníctvo pozná detailne z rôznych pozícií a pohľadov. Má víziu, ako by malo fungovať, aj ambíciu ho zmeniť. Nie je politik, ale bez politiky to nepôjde. Chce, aby slovenské zdravotníctvo pacienta (vy)liečilo dôstojne a s rešpektom a pri tom chránilo aj jeho peňaženku. Chce, aby garantovaná zdravotná starostlivosť bola kvalitná a dostupná pre všetkých.