Ing. Lucia Mušková-Kondáš

Lucia Mušková-Kondáš je absolventka Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, promovala v r. 1995 na Stavebnej fakulte v odbore Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby. Do roku 1998 pokračovala na fakulte v postgraduálnom štúdiu.

V rokoch 1999 – 2002 pracovala na Úrade vlády SR, v septembri 1999 bola menovaná do funkcie riaditeľky odboru informatiky a racionalizácie štátnej správy. Počas tohto obdobia pôsobila aj vo funkcii poradkyne pre informačné technológie v rámci kancelárie predsedu vlády SR. V rokoch 2000 a 2001 absolvovala zahraničné stáže v Kanade v rámci programu strategického riadenia informácií ako účastník a neskôr ako lektor.

V roku 2002 nastúpila na pozíciu projektovej manažérky v spoločnosti Slovak Telekom pre program eSlovakia, v rokoch 2003-4 riadila súčasne projekt Počítače pre školy. Projekt bol ocenený domácimi aj zahraničnými oceneniami (Via Bona 2004, World Communication Awards 2005 v kategórii projektový manažment).

Je spoluzakladateľkou asociácie APEL a medzinárodného kongresu ITAPA, zameraného na podporu a akceleráciu rozvoja informačnej spoločnosti na Slovensku, kde pôsobí od jeho vzniku v r. 2002 ako generálna riaditeľka.

Od roku 2006 je riaditeľkou konzultačnej firmy Arcys, zameranej na poradenstvo v oblasti informatizácie spoločnosti a komunikácie. Firma pôsobí na domácej aj medzinárodnej pôde, v r. 2007 na základe úspešného výberového konania pripravovala v spolupráci s vládou Macedónskej republiky strategické dokumenty pre informatizáciu regionálneho školstva v Macedónsku, financované prostredníctvom rozvojovej pomoci USAID.