MUDr. Ján Gajdoš

Ján Gajdoš vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Má špecializácie v odboroch: vnútorné lekárstvo, posudkové lekárstvo, všeobecné lekárstvo a sociálne lekárstvo. Od roku 1972 pracoval ako sekundárny lekár v Nemocnici s poliklinikou v Humennom, kde neskôr od roku 1990 bol poverený riadením a od roku 1992 pôsobil ako riaditeľ.

V rokoch 1994 – 1998 pôsobil na Ministerstve zdravotníctva SR ako generálny riaditeľ sekcie.

V rokoch 1998 - 2004 bol opätovne riaditeľom NsP Humenné.

V roku 2004 bol vládou SR vymenovaný do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva SR.

V rokoch 2007 - 2010 pôsobil ako námestník pre stratégiu ZP Apollo.

Na pozícii predsedu úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivsťou SR pôsobil v rokoch 2005 – 2007 a opätovne bol vymenovaný do tejto funkcie v auguste 2010.

Momentálne pôsobí v spoločnosti ProHealth, ktorá zabezpečuje nadštandartnú zdravotnú starostlivosť.