JUDr. Svetlana Gavorová

Svetlana Gavorová je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v odbore všeobecné právo. Následne pokračovala v štúdiu na Univerzite Karla Ruprechta v Heidelbergu, v odbore európske právo.

Od roku 1999 do roku 2001 pôsobila ako právny konzultant v Stredisku pre obete trestných činov a v Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva.

Medzi rokmi 2000 a 2003 pôsobila ako advokátsky koncipient. Od roku 2004 do roku 2007 sa venovala oblastiam správneho, obchodného a občianskeho práva.

V rokoch 2007 až 2010 sa stala generálnou riaditeľkou Slovenskej agentúry pre cestovný ruch. Neskôr, medzi rokmi 2010 a 2012 pôsobila ako advokát a expert pre medzinárodné projekty. Od roku 2012 pôsobí vo funkcii generálnej riaditeľky v Slovenskej informačnej a energetickej agentúre.