RNDr. Ján Kondáš, MBA

V roku 1988 získal titul CSc. v odbore Fyzika polovodičov, na matematicko fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského. V tom istom roku dokončil postgraduálne štúdium na tej istej fakulte.                                     

V roku 1992 absolvoval kurzy manažmentu, marketingu a komunikácie na Bristolskej Univerzite v Anglicku. O rok neskôr absolvoval kurz ekonomických princípov manažmentu na Univerzite v Manchestri. V roku 1995 absolvoval vzdelávací program pre lídrov na Univerzite v Tennessee, v Amerike.  V roku 2015 získal titul MBA na Pražskej Univerzite LIGS v oblasti verejných vzťahov, image a reputation management.

Svoje profesionálne začiatky venoval založeniu Bilinguálnej   anglicko – slovenskej Jazykovej Školy v Sučanoch, kde pôsobil ako riaditeľ. Mal na starosti manažment školy, zamestnával anglických lektorov a bilinguálnych slovenských  vyčujúcich, manažoval finančné zdroje a zaisťoval profesionálny rozvoj školy.

V roku 2000 sa stal obchodným konzultantom pre Slovensko a Českú republiku medzinárodnej dopravnej spoločnosti Telia. Pripravoval obchodné stratégie na rozšírenie spoločnosti na Slovensko.

Neskôr sa stal riaditeľom pre strategický manažment v GiTy Slovensko, kde riadil produktový marketing, nastavoval marketingovú stratégiu spoločnosti, bol kampaňovám manažérom, mal na starosti stratégiu budovania značky a lobing.

Od apríla 2002 do septembra 2011 pôsobill ako riaditeľ v Slovak Telecom. Viedol korporátnu komunikáciu v Slovak Telecom/T-com/T-mobile Slovensko, nastavoval stratégie pre korporátnu komunikáciu, internú aj externú a viedol event manažment. Pôsobil ako krízový manažér a na správe verejných záležitostí. Aktívne participoval v stratégiách change manažmentu.

Od februára 2012 do januára 2016 pôsobil v spoločnsti Arcys, kde pôsobil ako strategický konzultant pre korporátnu a marketingovú komunikáciu a mal na starosti rozvoj.

Od februára 2016 pôsobí v Tesco Česká republika ako vedúci komunikácie. Je zodpovedný za internú komunikáciu, vládne verejné a regulačné záležitosti, je zodpovedná za styk s verejnosťou a médiami a pôsobí ako krízový manažér.