Ing. Miroslav Hlohovský

V roku 2003 ukončil svoje vzdelanie na Fakulte informačných a zabezpečovacích systémov v Žiline.

V rokoch 2002 až 2003 vyučoval informatiku, implementáciu a správu siete a PC na Obchodnej akadémii v Topoľčanoch.

Neskôr, medzi rokmi 2003 a 2004 pôsobil ako štátny radca v oblasti metodiky, legislatívy a podpory pre Rozpočtový informačný systém na Ministerstve financií SR. Od júna 2004 do júla 2006 pôsobil na Ministerstve financií SR ako projektový manažér- generálny štátny radca. Riadil veľké IT projekty, tvoril internú projektovú metodiku, legislatívu a štandardy, implementoval procesy riadenia zmien. Od júna 2006 do apríla 2007 pôsobil na Ministerstve financií SR ako vedúci oddelenia projektového riadenia.

Od mája 2007 do januára 2010 pôsobil v organizácií E.ON IS Slovakia. Mal na starosti manažment kvality, tvorbu interných smerníc, IT procesný manažment, implementáciu procesov, medzinárodné interné audity, príprava a vyjednávanie SLA so zákazníkmi.

Od januára 2010 do apríla 2011 pôsobil ako vedúci oddelenia fyzickej bezpečnosti vo VÚB v Bratislave, kde riadil oddelenia, zmluvné vzťahy a SLA, venoval sa metodike v oblasti riadenia bezpečnosti, nastavovaniu procesov, legislatíve a regulačným opatreniam.

Od mája 2011 do septembra 2012 pôsobil ako konzultant, školiteľ a vlastník v myCON v Bratislave. Riadil poradenstvo a školenia v oblasti riadenia IT, procesy, organizačné zmeny, výkonnosť a kvalitu. Od októbra 2012 je šéfom konzultačnej skupiny OMNICOM v Bratislave, kam presunul svoju poradenskú činnosť v oblasti riadenia IT.