MUDr. Pavol Hnilica, M.D.

Pavol Hnilica je absolventom Lekárskej fakulty UK v Bratislave. V rokoch 1991 – 1992 pracoval vo Fakultnej nemocnici Bratislava, Mickiewiczova,  na II. internej klinike. Následne do roku 1997 pracoval ako odborný asistent Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v odbore vnútorné lekárstvo, viedol výuku medikov 3. – 6. ročníka LFUK a venoval sa výskumnej činnosti (najmä v oblasti hypertenzie a poruchy metabolizmu tukov).
V rokoch 1997 – 2000 študoval internú medicínu v rámci postgraduálneho programu na Michigan State University, East Lansing, Michigan, USA. V rokoch 2000 – 2004 pracoval ako internista v Cape Girardeau, v štáte Missouri, USA (Saint Francis Medical Center, Southeast Missouri Hospital). Pracoval v nemocniciach koncového typu v skupine lekárov, ktorá sa starala o pacientov z piatich štátov USA (Missouri, Tennessee, Kentucky, Illinois, Arkansas). V rokoch 2004 – 2009 pôsobil ako lekár – internista v meste Marietta, štát Georgia, USA (WellStar Physician Group, WellStar Kennestone Hospital). Pracoval v nemocnici koncového typu.
Je členom American Medical Association (od r. 1997) a Society of Hospital Medicine (od r. 1999). Je držiteľom lekárskej licencie v Missouri (od r. 2000)  a v Georgii (od r. 2004).