doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD., et. PhD.

Je absolventom Lekárskej fakulty a Právnickej fakulty Univerzity Komenského V Bratislave. Má atestáciu z patologickej anatómie a atestáciu zo súdneho lekárstva. PhD. Získal z trestného práva (Eutanázia a možnosti jej právnej úpravy z hľadiska trestnej zodpovednosti).

Od roku 1996 pracuje ako súdny lekár.

Je odborným asistentom na Ústave súdneho lekárstva Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a na Katedre trestného práva a kriminológie Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity.

Momentálne je právnikom spoločnosti ESET, spol. s r.o. špecializovanej na oblasť počítačovej bezpečnosti a ochrany pred počítačovými infiltráciami.

V súčasnosti je aj spoločníkom v spoločnosti forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz s. r. o. zaoberajúcej sa znaleckou činnosťou v medicíne s využitím znalostí súdneho lekárstva a chirurgie.

Členstvo v redakčných radách: Via Practica, Ambulantná terapia.

Počet publikácii: 130+, hlavne z oblasti medicínskeho, trestného a IT práva, v tom 2 učebnice.