Doc. Ing. Ivan Perlaki, CSc.

Od augusta 1968 do decembra 1970 študoval manažment na School of Business Administration, Southern Methodist University v Dallase, Texas, USA.

Doc. Ing. Ivan Perlaki, CSc. má viac ako tridsaťpäťročné skúsenosti v poradenstve
v riadení a vo vzdelávaní manažérov. Špecializuje sa na poradenstvo a na tréningové programy v oblasti strategického a organizačného rozvoja: strategický audit, analýza konkurencie, plánovanie strategických scenárov a formulácia strategickej vízie, riadenie strategických zmien a strategické intervencie, budovanie dlhodobo úspešnej firmy, strategické vodcovstvo a koučovanie top manažérov. Publikoval v mnohých vedeckých a odborných časopisoch doma a v zahraničí.

Je autorom troch kníh, približne 100 článkov a 15 výskumných správ.
Je spoluzostavovateľom a spoluautorom 4 kníh. Jeho kniha Inovácie v organizácii bola okrem dvoch slovenských vydaní publikovaná aj v štyroch ďalších krajinách.

Je členom Vedeckej rady Vysokej školy manažmentu (Programy City University)
v Bratislave a v Trenčíne a členom Advisory Board MBA programu Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave.

Od augusta 1988 do júna 1993 doc. Perlaki pracoval ako Visiting a neskôr ako Associate Professor of Management na Department of Management and Marketing, College of Business, East Tennessee State University v Johnson City, Tennessee, USA. Pracoval aj na City University (Bellevue, Washington, USA)
v Bratislave, na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, v Inštitúte riadenia
v Bratislave a v Československom výskumnom ústave sociálneho rozvoja a práce
v Bratislave.

V roku 1994 založil poradenskú firmu Ivan Perlaki Consulting.