PhDr. Mária Rusková, MBA

Humanitné vzdelanie získala na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (2001) a manažérske vzdelanie MBA na The Nottingham Trent University, UK (2010). Je zároveň absolventkou rôznych kurzov zameraných na posilnenie manažérskych a lektorských zručností.

V oblasti riadenia ľudského kapitálu pracuje od roku 2001, kedy pôsobila na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici ako lektor odborných prednášok a seminárov. Od roku 2007 pôsobí v bankovníctve, kde začínala ako HR expert v Slovenskej sporiteľni, a.s. Neskôr viedla oddelenie pre výbery, rozvoj a vzdelávanie zamestnancov v Poštovej banke, a.s. a následne riadieľa ľudské zdroje ako Manažér ľudských zdrojov v OTP Banke Slovensko, a.s. V súčasnosti pôsobí ako partner spoločnosti Quick'n'Smart Solutions s.r.o., ktorá sa zameriava na poradenstvo v oblasti strategického riadenia ľudských zdrojov.

Ako HR manažér sa profiluje na oblasť strategického riadenia ľudských zdrojov, projekty talent manažmentu, riadenia výkonnosti, adaptačného procesu zamestnancov, rozširovania obchodnej siete a siete predajcov. Významné skúsenosti má aj s realizáciou programov outplacementu – podpory uvoľňovaným zamestnancom pri reštrukturalizáciách a organizačných zmenách. Relevantné výsledky dosiahla v oblasti stabilizácie a modernizácie systému riadenia ľudských zdrojov, prepojenie HR (human resources) s potrebami businessu, ako aj zavedenie výkonovo orientovaného a business supported riadenia ľudských zdrojov.