MUDr. Tomáš Szalay

Absolvent Lekárskej fakulty UK v Bratislave (1996), odbor: všeobecné lekárstvo. Počas štúdia absolvoval jeden semester na Univerzite Martina Luthera v nemeckom Halle an der Saale.

V rokoch 2006 -2008 študoval na Právnickej fakulte Bratislavskej vysokej školy práva.

Po skončení štúdia pracoval ako redaktor, moderátor v súkromnej televízii Markíza (1996 - 2002). Manažérske skúsenosti získal pri vedení internetového portálu markiza.sk (2000 ? 2001).

Členom reformného tímu ministra Zajaca sa stal v novembri 2002 ako hovorca ministerstva zdravotníctva zodpovedný za externú komunikáciu a public relations. Od roku 2003 pripravoval a koordinoval časť zdravotníckej legislatívy (definícia rozsahu zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia) a prispel k analýzam a modelovaniu dopadov reformy.

V rokoch 2004 - 2005 bol individuálnym konzultantom Svetovej banky zodpovedným za koordináciu komponentu kvality v projekte Svetovej banky na modernizáciu slovenského zdravotníctva.

V januári 2005 spolu s ďalšími členmi bývalého reformného tímu založil Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku - Health Policy Institute, ktorý sa zaoberá analýzou zdravotnej politiky v krajinách Strednej a Východnej Európy.

V júli 2007 bol spoluzakladateľom vzdelávacej akadémie Health Management Academy, s.r.o., v ktorej je prednášajúcim.

Od augusta 2010 externe spolupracuje s Ministerstvom zdravotníctva SR na odborných úlohách.

V novembri 2014 sa stal certifikovaným národným odborníkom pre DRG.

Od januára 2015 je výkonným riaditeľom Health Policy Institute.