PhDr. Michal Vašečka, PhD.

Michal Vašečka v roku 1995 skončil štúdium sociológie na Masarykovej univerzite v Brne. V rokoch 1998 až 2005 pôsobil v Inštitúte pre verejné otázky.

Od roku 2005 je tiež výskumník na Inštitúte pre výskum v reprodukcii a integrácii spoločnosti na Fakulte sociálnych vied na Masarykovej univerzite v Brne a učí na Fakulte sociálnych a ekonomických vied na Univerzite Komenského v Bratislave. Ako hosťujúci prednášajúci pôsobil na New School University v New Yorku (1996-1997), na Univerzite v Londýne (1998) a na Georgetown Univerzite vo Washingtone, DC (2008).

V rokoch 1999-2005 pracoval na slovenskom vzdelávacom Inštitúte zahraničných vzťahov ako výskumník a ako programový riaditeľ na analýze slovenského transformačného procesu so zameraním na národné menšiny a na status občianskej spoločnosti na Slovesnku.

Bol konzultant Svetovej banky v rokoch 2000-2008. V súčasnosti je riaditeľ  Centra pre výskum etnicity a kultúry v Bratislave a taktiež pôsobí ako pomocný professor na Fakulte sociálnych vied na Masarykovej univerzite v Brne.