MUDr. Rudolf Zajac

V roku 1975 absolvoval štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1975 pracoval na Urologickom oddelení Fakultnej nemocnice v Bratislave. Po atestácii II stupňa z odboru urológie, sa venoval invazívnej rádiodiagnostike urologických ochorení a počítačom asistovanej obrazovej analýze digitálnych obrazov.

Od roku 1990 do roku 2002 pracoval v komerčnej sfére. Pôsobil ako riaditeľ spoločnosti Tatra Alpine, a.s. Bratislava.

V rokoch 2002 – 2006 pôsobil ako minister zdravotníctva Slovenskej republiky.

Od roku 2006 je členom Občianskej konzervatívnej strany.

Klinickú prax vykonáva doteraz v skrátenom úväzku. Zaoberá sa problematikou systémovej ekonomiky zdravotníctva.

V súčasnosti pracuje v konzultačnej a obchodnej firme Health Direct s.r.o.