MUDr. Kristína Križanová

Kristína Križanová je jednou zo zakladateľov prvého oddelenia paliatívnej starostlivosti, ktoré je jediné svojho druhu na Slovensku a bolo založené v roku 1995. Spoluprácu s dobrovoľníkmi PALIUM realizuje od roku 1997. Toto oddelenie poskytuje aj stáže pre lekárov a sestry v oblasti paliatívnej starostlivosti zo Slovenska, ako aj zo zahraničia v rámci programu OSF (Nadácie otvorenej spoločnosti).

Kristína Križanová prednáša na stredných zdravotníckych školách a na rôznych vzdelávacích a osvetových aktivitách po celom Slovensku. Je zakladajúcim členom Sekcie paliatívnej starostlivosti Slovenskej spoločnosti pre štúdium a liečbu bolesti SLS (Slovenskej lekárskej spoločnosti). Spolupracuje s medzinárodnými organizáciami v oblasti paliatívnej medicíny, ako IAHPC (Medzinárodná asociácia pre hospic a paliatívnu starostlivosť) a EAPC (Európska asociácia paliatívnej starostlivosti).

Pracovala ako primárka na oddelení paliatívnej starostlivosti Národného onkologického ústavu v Bratislave.