Mgr. Radovan Ďurana

Po ukončení Fakulty manažmentu UK v Bratislave (špecializácia finančný manažment) pracoval v komerčnej banke v zahraničí ako analytik. Oblasťou jeho záujmu sú verejné financie, dane a odvody, sociálny systém. Ako spoluzakladajúci člen pôsobí v INESS ako analytik už od začiatku jeho činnosti. Pôsobí aj ako fellow francúzskeho IREF.