Bc. Petr Kocian

Petr Kocian vyštudoval odbor Ekonomika a management v zdravotníctve na Ekonomicko správnej fakulte MU v Brne. V roku 1996 absolvoval kurz managementu v zdravotníctve americkej nadácie H.O.P.E. Ďalej absolvoval odborné stáže v zdravotníckych zariadeniach v Nemecku a Veľkej Británii.

V rokoch 1994 až 1999 viedol Mestskú nemocnicu v Neratoviciach. Od roku 1999 do roku 2002 sa podieľal v spoločnosti Klient Pro s.r.o. na vedení Plánu riadenej starostlivosti Střešovice a ďalších aktivít v oblasti zdravotného poistenia a riadenia zdravotníctva. Od roku 2000 pôsobil v Očnej klinike Lexum, kde vytvoril koncept súkromného kataraktového pracoviska a postupne vybudoval nové pracoviská v Prahe, Hradci Králové, Ostrave a Českých Budejoviach.

Po odchode z Lexum v júni 2008 založil Očnú kliniku NeoVize. Po jejm úspešnom zavedení na pozíciu vedúceho očného pracoviska Juhomoravského kraja zakládá v auguste 2009 Očnú kliniku DuoVize Praha. V roku 2010 založil Očnú kliniku NeoVízia Bratislava.

Petr Kocian je členom Českej spoločnosti refrakčnej a kataraktovej chirurgie, Českej lékárskej spoločnosti Jana Evangelistu Purkyněho a Európskej spoločnosti kataraktovej a refrakčnej chirurgie (ESCRS). Pravidelne sa zúčastňuje odborných domácich a medzinárodných konferencií v odboru oftalmológia a managementu v zdravotníctve. Petr Kocian je lektorom Advance Institute - Healthcare Mangement Institute.