Mgr. Richard Ďurana, PhD.

Pracuje ako riaditeľ v INESS od začiatku jeho činnosti v roku 2006.

Po ukončení štúdia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave absolvoval postgraduálne štúdium na Chemickom ústave SAV, kde pracoval ako vedecký pracovník - biochemik.

Venuje sa hospodárskej politike, verejným financiám, duševnému vlastníctvu.