Mag. Mária Pourová

Mária Pourová vyštudovala Ekonomická Univerzita vo Viedni, odbor poisťovníctvo, rizikový manažment, procesný a produkčný manažment .

Je senior analytičkou Health Policy Institute. Zaoberá sa distribúciou finančného bremena financovania zdravotníctva v populácii, organizáciou zdravotného systému a poistných systémov zdravotníctva, procesným manažmentom a manažovanou starostlivosťou.