Ponúkané študijné programy

Akadémia HMA ponúka programy, ktoré kladú dôraz na poskytovanie vzdelávania založeného na prednáškach skúsených lektorov, prípadových štúdiách, interaktivite a diskusii medzi prednášajúcimi a študentami.

Na tejto strane nájdete naše študijné programy, ktoré Vám aktuálne ponúkame. 

Program Manažér

Program Manažér je určený vrcholovým a stredným manažérom pôsobiacim v zdravotníctve, ktorí potrebujú alebo majú záujem o komplexné znalostí zo sektoru zdravotníctva a zároveň o zdokonalenie manažérskych zručností. Absolvovaním vzdelávacieho programu účastník získa vzájomne prepojené informácie. 

Program Vhľad do zdravotníctva

Program je určený profesionálom, ktorí potrebujú získať komplexný pohľad na sektor zdravotníctva a špecificky na postavenie a podmienky pôsobenia v segmente, z ktorého pochádzajú účastníci. Účastníci programu sa zoznámia so slovenským zdravotníctvom v kontexte makro ekonomiky, legislatívneho výhľadu a legislatívneho procesu. Tejto všeobecnej časti programu sú venované prvé dva dni programu. Druhé dva dni programu sa vždy venujú špecifickej oblasti zdravotníctva podľa požiadaviek účastníkov vzdelávania.

Program Komunikácia

Program Komunikácia je určený pre všetkých, ktorí si chcú zlepšiť úroveň svojho prejavu, komunikácie a verejného vystupovania. Program Komunikácia prevedie účastníka komunikačnými stratégiami a pripraví ho na vyjednávacie procesy aj pomocou praktickych nácvikov konkrétnych situácii.

Garantom programu je psychologička a trénerka komunikácie s dlhoročnou skúsenosťou PhDr. Adela Makovinská

Program na mieru

Program je určený pre všetkých, ktorí majú záujem o svoj odborný ale aj osobnostný rast pre seba, pracovný tím alebo spoločnosť. Akadémia HMA sa vie prispôsobiť preferenciám študentov ohľadom obsahu a rozsahu výučby ako aj veľkosti skupiny. K dispozícii je pestrá paleta modulov, z ktorej v prípade záujmu vytvoríme program na mieru.