Ponúkané študijné programy


Akadémia HMA ponúka programy, ktoré kladú dôraz na poskytovanie vzdelávania založeného na prednáškach skúsených lektorov, prípadových štúdiách, interaktivite a diskusii medzi prednášajúcimi a študentami.

Na tejto strane nájdete naše študijné programy, ktoré Vám aktuálne ponúkame. Na väčšinu z nich je možné sa priamo prihlásiť pomocou elektronického formulára.

Program Master 2012

Od školského roku 2010/2011 akadémia HMA pripravuje v spolupráci so Semmelweis University vzdelávací program Master of Science in Health Services Management. Program pripravujeme pre manažérov stredného a vyššieho manažmentu v sektore zdravotníctva. Zahŕňa súbor modulov, ktoré prispievajú k prehĺbeniu znalostí o fungovaní zdravotníckeho priemyslu a zároveň vedú k zdokonaľovaniu manažérskych zručností.

Program HTA

Šešťdňový seminár, ktorý je určený pre najmä pre ekonomických a zdravotníckych profesionálov, zamestnancov farmaceutických firiem alebo spoločností zaoberajúcich sa predajom zdravotníckych pomôcok ale aj ďalších organizácií fungujúcich v sektore zdravotníctva. Účastníci semináru sa oboznámia s legislatívnym rámcom cenotvorby a kategorizácie liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, procesom cenotvorby a kategorizácie. Seminár účastníkom prehĺbi znalosti pri preukazovaní  účinnosti lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny využitím Evidence Based Medicine a ich nákladovej efektívnosti.

Program na mieru

Program je určený pre všetkých, ktorí majú záujem o svoj odborný ale aj osobnostný rast pre seba, pracovný tím alebo spoločnosť. Akadémia HMA sa vie prispôsobiť preferenciám študentov ohľadom obsahu a rozsahu výučby ako aj veľkosti skupiny. K dispozícii je pestrá paleta modulov, z ktorej v prípade záujmu vytvoríme program na mieru.