Vhľad do zdravotníctva

Health Management Academy (HMA) pripravila osobitný vzdelávací program určený vždy pre skupinu účastníkov  pracujúcich v rovnako segmente v sektore zdravotníctve. Program je pripravený pre otvorenú skupinu – individuálny počet účastníkov z jednej spoločností – alebo pre uzavretú skupinu zamestnancov jednej spoločnosti s možnosťou prispôsobenia obsahu. 

Program je určený profesionálom, ktorí potrebujú získať komplexný pohľad na sektor zdravotníctva a špecificky na postavenie a podmienky pôsobenia v segmente, z ktorého pochádzajú účastníci. Účastníci programu sa zoznámia so slovenským zdravotníctvom v kontexte makro ekonomiky, legislatívneho výhľadu a legislatívneho procesu. Tejto všeobecnej časti programu sú venované prvé dva dni programu. Druhé dva dni programu sa vždy venujú špecifickej oblasti zdravotníctva podľa požiadaviek účastníkov vzdelávania

Program je podporený interaktívnymi technikami vzdelávania, praktickými príkladmi, prípadovými štúdiami.

Informácie o programe

Prihlásiť sa na tento program

Štruktúra vzdelávacieho programu

Blok 1.: Zdravotná politika a úvod do zdravotníctva

  1. Zdravotná politika - ciele a nástroje zdravotnej politiky 
  2. Zdravotnícka legislatíva - základné zákony a podzákonné normy v zdravotníctve
  3. Legislatívny proces - tvorba legislatívnych noriem
  4. Organizácia zdravotníctva - základné inštitúcie a stakeholderi (MZSR, ZP, PZS,ÚDZS, ...), ich role a vzájomné vzťahy

Blok 2.: Financovanie a finančné toky v zdravotníctve

  1. Vývoj financovania zdravotníctva - vývoj zdrojov (a dlhov) v zdravotníctve
  2. Tvorba zdrojov v zdravotníctve a prerozdelenie poistného medzi zdravotnými poisťovňami
  3. Nákup zdravotnej starostlivosti poisťovňami a zmluvné vzťahy medzi poisťovňami a poskytovateľmi
  4. Platobné mechanizmy a ich vplyv na správanie poskytovateľov

Štruktúra programu 3. a 4. bloku je pripravená špecificky podľa segmentu pôsobenia účastníkov.

 

Miesto vzdelávania

Miesto vzdelávania bude upresnené pred konaním vzdelávania.